Ber regjeringen om å fremskynde «gryteklare» Stad skipstunnel

foto