Med nytt maskineri på plass kan Per og kollegaene auke produksjonen