Meiner prisverknaden blir den same enten fabrikken blir realisert eller ikkje