Seier nei til å sette opp gatelys her

foto
Vestland fylkeskommune vil ikkje prioritere å sette opp gatelys på strekninga mellom Måløy og Halnes. Foto: Google Maps