– Jeg synes det ville vært flott om vi kunne fått til noe små-spektakulært her ute

foto