Kom med krass kritikk av ordføraren. – Han må pakke snippeska

foto