Uenige om hvem som skal betale for beite-jobben i helleristningsfeltet

foto
Det viktigste og mest langsiktige skjøtselstiltaket i Vingen helleristningsområde er beiting.