– Blir det ikkje gjort noko blir det etter kvart stopp

foto