– Millionene til kirke ligger i budsjettframlegget, men under en annen post

foto
Kommunedirektør Terje Heggheim kan opplyse at de 26,8 millionene i investering til kirkelig vedlikehold, som Rødt-politiker Daniel Henriksson ikke fant igjen i politikermodulen for budsjettet, er der fremdeles. Men de ligger ikke under investering, men under headingen Tilskudd til andre. Foto: Gjert Myrestrand