Fagforbundet-leiar åtvarar: No kjem koronakutta i kommunane

foto