Nei, dei har ikkje starta arbeidet med storsatsinga allereie

foto