Meiner denne lokaliteten kan vere mogleg landingsplass for helikopter

foto