Har fått avslag på søknad om tilskot til ladepunkt for el-fritidsbåtar

foto
Kalvåg november 2020 knuthomen i kalvåg båter fritidsbåter turister turisme kalvåg sentrum gjestehamn gjestehavn Foto: Erling Wåge