Vil ha meir skjønn i fordelinga av inntekter til kommunane

foto
Eit inntektssystem vil aldri fange opp alle skilnader mellom kommunane. Det er bruk for ein større pott til fordeling etter skjønn, meiner Fagforbundet. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK