Vil ha meir skjønn i fordelinga av inntekter til kommunane

foto