Har nokon ringt deg frå 40 40 15 50? Det er ikkje sikkert det er politiet