Står fast på stenging av klatreruta for allmenn ferdsel, trass i fleire klager