Slik ser saklista ut:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Spørsmål

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Refererte skriv og meldingar

 • Ombygging til kjøkkendrift i Hjellegata - igangsetting

 • Justert oppmoding om busetting 2023

 • Framlegg til møtereglement i politiske organ for Kinn kommune

 • Løyve til sal av alkoholhaldig drikk 2020 - 2024

 • Forskrift om utvida bandtvang for hund, Kinn kommune

 • Interpellasjonar

 • Interpellasjon til kommunestyremøte 31.08.2023 - Standalsvegen

Saka om anbudsgrunnlag for utlysning av konkurranse for bygging av Skram skule ligg under refererte skriv og meldingar.