– Svaret bør være en alvorlig vekker for ordføreren