– Vi kan sjølvsagt ha gjenbruksstasjon på kvart nes, men er vi villige til å betale for det?