Næringslivet i Måløy ber fylkespolitikarane om å stoppe høyringsframlegget om ny vgs-struktur