Meiner landingsplassen ikkje bør ligge her: – Så mange av innbyggarane ser på tiltaket som uønskt