Ser ikkje nokon annan utveg enn å legge ned butikken

foto