Kommunalsjefen: – Informasjonen vart umiddelbart vidareformidla til dei som utfører undersøkingane