Blodrøde tall for villaksen – har aldri blitt fanget færre enn i år