Responsen i meiningsmålinga gjer Judith rørt

foto