På få dagar har Åse og åtte andre samla nok underskrifter til å få saka opp igjen