Har anket dyrevelferdsdommen – blir full ny behandling i lagmannsretten