Vil ikkje ta stilling til sal av bygget før kjøpar har ein klar forretningsmodell