Dei har fått oppdraget med å ruste opp gata – ønsker at arbeidet settast i gang så fort som mogleg