Trekker fram to lokale kommunar som ekstra hardt ramma av utflytting og forgubbing

foto