Ordførarpartiet stuper, Judith går imot straumen og veteranen tronar på topp

foto