Kaller inn til ekstramøte for å behandle sak om Skram