Har selt Fjord1 ut av landet – salsprisen vil ingen snakke om