Spelte inn det delte kommunesenteret som ein moglegheit til å effektivisere drifta

foto
Jan Arve Midtbø (Sp) spelte inn det delte kommunesenteret i diskusjonen av dei store grepa Kinn kommune må gjennomføre for å få eit budsjett i balanse og ein berekraftig økonomi på sikt. Foto: Gjert Myrestrand