Spelte inn det delte kommunesenteret som ein moglegheit til å effektivisere drifta

foto