Sjå lista over innsparingstiltak som blir foreslått for å redde budsjettet

foto
Kommunedirekteør Åslaug Krogsæter har i budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022-2025 foreslått fleire kutt i ulike sektorarar. Foto: Fjordenes Tidende