– Vi ser for oss eit Peak-konsept på gateplan

foto
Utbyggar Rune Vamråk (frå høgre), arkitektane Ann Kristin Strømmen og Kjell Hareide frå Salt Arkitekter, og Arvid Vamråk på tomta der dei planlegg nybygg. Formannskapet fekk presentert planane torsdag. Foto: Jørn-Arne Tomasgard