Oppfordrar særleg reiselivsnæringa til å søke om kompensasjonsmidlar

foto