– Vi kan ikkje sjå at vi kan sette av midlar til fotballhall, rådhus og Nordfjordbadet når den økonomiske situasjonen er som no

foto