Ingen av dei som testa seg søndag var smitta

foto