På barnehagedagen lærte barna å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen