Skal ikke masseteste elevene med det første

foto
Det er opp til fylkeskommunen å tilrettelegge for massetesting på skolene, sier rektoren. Foto: Erling Wåge