Flere hundre kulturpersonligheter har signert opprop mot vindkraft