– Jeg har blitt mer redd for å kjøre denne strekningen etter å ha sett rapporten

foto