Vil bygge fotballhall, rådhus, brannstasjonar og turnhall, samt berge skular og bremse auken i eigedomsskatten

foto