Styret i Måløyraidsenteret, minus ein, blir avsett av tilsynet

foto