– Konsekvensen av ikkje å byggje tunnelen kan vere at vi får ei ulukke på havet som kunne ha vore unngått

foto
Lokallaga til Høgre i Bremanger, Vanylven, Kinn og Stad Høgre ber no om at det blir løyvd oppstartsmidlar til Stad skipstunnel i neste års budsjett slik at ein følgjer vedteken NTP, og ikkje utset dette prosjektet enno ein gong. Foto: Svanhild Breidalen