– Konsekvensen av ikkje å byggje tunnelen kan vere at vi får ei ulukke på havet som kunne ha vore unngått

foto