Flora seier ja til å støtte nordfjordbad og turnhall