Har valt ein utradisjonell veg til å bli sokneprest

foto