Frykter at høye gebyr vil hemme utvikling og realisering av byggeprosjekt

foto