Denne havna blir en del av skipets nye sommertokt langs norskekysten